TEMERIN KŐZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE

A KASTÉLY ÉS A RÉGI PARK

A Temerini vár (kastély) egy különleges nyomatékot hagy az akkori történelemre és kultúrára. A falakat melyek több mint két évszázadosssak számos emlékeket őriznek sok jelentős eseményröl ; a falak között sok fontos emberek és híres családok éltek. Ez az emeletes épületnek egyértelműk a stílusjegyei, elegáns és egyszerű a barokk klasszicizmus. Az az épulet mely a Nemes családok száláshelye volt egyike azon kevés épület mely szinte eredeti formájában maradt fenn.

 • Dvorac Seen 2
 • Dvorac Seen 3
 • Dvorac Seen 4
 • katel2
 

A kastélyt Szécsényi család (Gróf Sándor Szécsényi) épitete a XVII. század végén és a XIX. század elején. Az épulet tervezői nem ismertek, de egyesek szerint a templom, a vendéglátó és a kastély keleti része , ahol az istállók helyeszkednek el a híres csatorna építész Kis Jozsef tervei alapján készült.

Károlj Ekres temerini krónikás elmondása szerint, a kasély nem az egyedüli otthonuk a Szécsényieknek, mert ők Budapesten is éltek. A Gróf halála után a birtokot az ő két fia, Károly és Miklós örökölte. Szécsényi Károly katona volt, és amikor 50 éves lett, elhagyta a hadsereget, és nemes gazdaként élt a Temerini birtokán. Ekres adatjai szerint, melyeket öszegyüjtött 1831 és 1832 között, Károly és jobbágyai túlélték a kolerát , amely akoriban pusztított Magyarországon. Erröl tanuskodik a dalt is mely neki volt szentelve, ami azt mondja, hogy a gróf Szécsényi Károly volt "jobbágyainak az apja." Az egyik krónika azt íirja, hogy sok áldozatot hozot értük az éheseknel gabonát és pénzt osztott. 1848-ban az öszetűzések ideje alat a Szécsényi család elhagyta a várat, amely akkor megrongálódot, és csak 2 év mulva let ujra felujitva. Temerinben maradt csak Károly időseb fia Adolf, aki katona volt és vezette a nemzeti rendörséget a harcban a felkelők ellen. Károly felesége és Adolf halála után egy új fejezet kezdődik a kastély életében. Szécsényi Sándor utolsó leszármazotja a családnak, 1874-ben eladja az ingatlan részét Antal Fernbach Apatini kereskedőnek, később Miklos fia Antal eladja a saját részét. Fernbach a birtok vezetését átadja, a fiának Bálintnak, akinek hatalmas vagyona volt. Bálint fia Antal elkapta apjától a temerini birtokot és feleségül vete unokatestvérét Annát. A férje halála után, Anna volt a tulajdonosa több mint 3000 hektáros területnek Temerinben és a kastély úrnője. Fernbahok tartották teljes Temerint a tulajdonukban egészen a Szerb, Horvátés Szlovén Királyság 1920-as agrárreformjáig.

A Szécsényi kastélyt körülveszi a régi park, amelynek területe mintegy 20 hektár. Valamikor a téglafal és a falazat árok eltakarta a parkot a külvilágtól. A legjobb kertészek alkották ezt a parkot a Szécsényi család ideje alatt. Amikor a tizenkilencedik század közepén, a vár tulajdonába került a család Fernbach, akkor a kertész Vince Sadlek környező park alakítható dekoratív kert, arborétum. A kertek tele voltak virágokkal, dísznövények és a kút, a víz teknősök úszott. Park díszített és tömör - egyet a kertben, a másik egy dombon a tó mellett. Mivel az elején a 20. században ültetett A kijelölt és szokatlan fákat díszített szökőkutak és szobrok. A család és a vendégek jó része a nap tölteni mögötti parkban a várat. Vasárnaponként séta a parkban és az egyszerű polgárokat, és a többi napon a gyönyörű kertek képesek belépni csak a diákok és a városi értelmiség.

A legjobb kertészek csinálták ezt a parkot a Szécsényi család ideje alatt. Amikor a XIX század közepén, a vár a Fernbach család tulajdonába került, akkor Vince Szadlek az ő kertészük a környező parkot átalakította diszkerté, arborétumá. A kertek tele voltak virágokkal, dísznövényekkel és szökőkúttakkal, a vízben teknősök úszotak. Parkot díszítette két tömör - egy a kertben, a másik a dombocskán a tó mellett. A 20. század elején a kertett válogatott és különleges fák diszitik és ezmelet még szökőkutak és szobrok is vannak. A család és a vendégeik a nap jó részét a vár mögöti parkban töltöték. Vasárnaponként a parkban az egyszerű polgárok is sétáltak, és a többi napon a gyönyörű kertekbe csak a diákok és a városi urak léphetek be.

 • Stari park 1
 • Stari park 2
 • Stari park 3
 • Stari park 4
 • Stari park 5
 • Stari park 6
 • Stari park 7
 • Stari park 8
 • stari park
 

Kertészek körében, akik gondozták a parkot kiemelkedik Miklos Törteli temerini, diplomált kertész, aki a múlt század 50. és 60. éveiben, közel 20 éven keresztül végezte a kötelességét szeretettel és gondossággal. Az ő keze alatt, a park felvirágzott. Azóta eltüntek a virágok is és kertek is. Ma a park fenntartását a Közművesitési közvállalat Temerin végzi. A park kinézetét egy tó is gazdagitja, és rekreálók részére a parkban épült futópálya is. Park védett let 2001-ben és be let sorolva a III kategóriai természeti emlékek közé.

A fás szárú növények közt kiemelkedik a csalánka (bođoš, Celtis occidentalis), melynek gyümölcse, eltérve attol hogy nem jellemző fajta ere a tájra, jelentős mértékben részt vesz a madarak étrendjében , melyek a telet ezen a területen töltik. Angol tölgy sürün sorakozik a kis tavacska partján mely a park keleti szélén helyeszkedik el, bár szórványosan előfordul az egész park területén. Ezek a fajták melet a parkban található: fehér nyárfa, vadgesztenye, platánfa, és egy pár fehér fenyő. Különleges értéket képvisel a pár megőrzöt tiszafa, amely egy védett faj. Sajnos néhány a tiszafa az elmúlt néhány évben nagyon tönkrementek..

Alágyszárú fajok közt találunk madártejet, a kis örökzöldet (Vinca minor). Tavasszal a park területe sűrűn borított salátaboglárkával, nedves helyeken közönséges fekete nadálytő és gyöngyvirág nő, amely manapság szinte teljesen kiveszet. Az árokban mely a Kastély nyugati oldalon húzódik beáramlása kis páfrányok nőnek. Az állatok közül a madarak száma a legnagyobb. Közel 70 fajt let megfigyelve és regisztrálva a park területén. Itt fészkeltek a kuvik, fülemüle, vörösbegy, hétköznapi pintyek, nagy, közepes és szíriai színes harkályok, nagy cinege kékcinke, barátposzáta, feketerigó. A vándorlás során megjelenik a seljemfarku csontmadár, énekes rigó, megyvágó, és láttak, erdei szalonkát is. A madarak melett a parkban él az erdei béka tó a barai teknős, a közönséges vízisikló, pézsmapocok, és a sűrűbb növényzet sündisznó. Az régi fák üregjeit gyakran lakják denevérek.

1949-ben. Temerinski kastély védelem alá let helyezve mint fontos kulturális érték. Ma a kastélyban a "Lucian Mušicki" középiskola helyeszkedik el.

Cim: Népfront utca 80

 

 

PROSPEKTUS

brosura

TÉRKÉP

mapa

AJÁNDÉKBOLT

suvenirnica