ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

TOO Темерин на презентацији пројекта ЕуроВелоПарк Царска бара

Туристичка организација општине Темерин присуствовала је презентацији пројекта првооснованог ЕуроВелоПарка у Србији „ЕуроВелоПарк Царска бара“ у граду Зрењанину. Презентација је одржана 02. фебруара 2017. у 11 часова у барокној сали Градске куће у Зрењанину, уз учешће свих носилаца пројекта – представника „Крим“ алијансе јавно-приватног партнерства, Завода за заштиту природе Републике Србије, Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, картографије „Хубер“, туристичких организација Војводине и Зрењанина, Јавних установа „Резервати  природе“ и Града Зрењанина.
ЕуроВело, Европска мрежа бициклистичких рута, покренут је од стране Европске бициклистичке федерације (ECF) како би развио мрежу квалитетних бициклистичких рута које повезују све земље у Европи. ЕуроВело паркови у Србији је пројекат који представља одрживо тржиште кроз јавно-приватно партнерство развојем бициклистичких рута које пролазе кроз Србију, којим ће се дефинисати најважнији општи параметри и принципи ЕуроВело Паркова, како би се координисано спровео и побољшао квалитет бициклистичких рута, садржаја, услуга и сарадња свих партнера у спровођењу овог пројекта.

  • tribina-eurovelo-1
  • tribina-eurovelo-2

фотографије преузете са портала www.zrenjaninski.com
„ЕуроВелоПарк Царска бара“ је добар пример како јавно-приватно партнерство кроз бициклистички туризам на међународном нивоу утиче на регионални развој и тиме ставља град Зрењанин међу градове у покрету.
Последњих година многе локалне самоуправе предузимају низ активности у развоју бициклизма, знања у овој области се проширују. Туристичка организација општине Темерин такође развија програме у правцу развоја бициклизма на територији наше општине. Туристичка организација општине Темерин припремила је сву потребну техничку документацију за изградњу пешачко-бициклистичке стазе која би повезивала насеље Темерин са Парком природе Јегричка. Тренутно се припрема пројектна документација везано за изградњу једне фазе ове стазе.

БРОШУРА

brosura

МАПА

mapa

СУВЕНИРНИЦА

suvenirnica

ПРЕЗЕНТАЦИЈА