ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОД ТЕМЕРИНА ДО ЈЕГРИЧКЕ

На јавном конкурсу Управе за капитална улагања АП Војводине Општини Темерин су додељена средства у вредности од 38.308.080,00 РСД по конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја.

 • 1 info centar 1
 • 2 info centar
 • 3 salas
 • 4 vindulo 1
 • 5 vindulo 2
 • 8 ribnjak busido
 • 91 dan bez automobilskog saobracaja 1
 • 92 dan bez automobilskog saobracaja 2
 • 93 dan bez automobilskog saobracaja 3
 • 94 dan bez automobilskog saobracaja 4
 • 95 peacimo u prirodi 1
 • 96 peacimo u prirodi 2

Овим пројектом реализоваће се изградња пешачке стазе на потезу од улице Алмашке у Темерину до инфо центра парка природе „Јегричка“ са десне стране пута гледано из правца Новог Сада, у дужини од 3,8км.

Предео Темерина кроз који пролази будућа пешачка стаза изузетно је богат туристичким садржајем (ресторани, винарије, салаши, чарда) и води до инфо центра парка природе „Јегричка“. Јегричка се налази на листи Међународно значајних станишта за птице (ИБА подручје, 1997. године), и има Међународни значај као ботаничко подручје (ИПА подручје, 2005. године). Реализацијом овог пројекта повећава се свест о заштићеним подручјима, њихово очување и управљање као и спровођење одрживог туризма на добробит локалног становништва и повећања економског раста локалне заједнице.

Циљ изградње стазе је да се олакша приступ што већем броју посетилаца и омогући уживање у садржајима које нуди овај простор коме се тренутно може прићи искључиво аутомобилом. Пословима на реализацији пројекта ће испред општине Темерин координирати Агенција за развој општине Темерин.

БРОШУРА

brosura

МАПА

mapa

СУВЕНИРНИЦА

suvenirnica

PROSPEKTUS

brosura

TÉRKÉP

mapa

AJÁNDÉKBOLT

suvenirnica