ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ЕТНО КУЋЕ

БРВНАРА, Бачки Јарак
(депанданс Музеја Војводине)

 • brv2
 • brv3
 • brv4
 • brv5
 • brv6
 • brv7
 • brv8
 • brvn1

Етно-парк “Брвнара” у Бачком Јарку, јединствени музеј на отвореном, смештен је уз главну саобраћајницу на самом улазу у насеље из правца Новог Сада. Завичајна музејска збирка етнолошко-историјског карактера настала је на основу иницијативе становника Бачког Јарка, крајишких Срба, колониста из Босанске Крајине. Идеја о њеном оснивању потекла је 1946. године, са жељом да се сачува сећање на завичај, а објекат је подигнут 1978. године.
Централни објекат овог комплекса је Брвнара, у којој се налази етнолошки део сталне поставке. Изграђена је од брвана тако да подсећа на традиционалну кућу динарског подручја. Била је главна стамбена зграда, место где се окупљала цела породица. Дводелна је грађевина, подељена на већу просторију са отвореним огњиштем називану „кућа“ и мању собу у којој се налази зидана пећ. Нову сталну поставку реализовао је Музеј Војводине 2012. године, а приказани су оригинални музејски предмети, историјски документи и фото-материјал, значајни за народну културу и историју Крајишника.
У дворишту куће се још налазе: вајат (зградица) – кућа за млади брачни пар; млечар за држање и спремање млека и млечних производа и курузана (амбар) за чување и сушење кукуруза у клипу. Сва три објекта су аутентична, донета из старог краја и у овом етно-кутку склопљена на потпуно исти начин, како је то раније било учињено. Наведени објекти су укомпоновани у простор тако да са главном зградом чине аутентичну амбијенталну целину крајишког дворишта са стамбеним и помоћним објектима.
Адреса: Новосадска 34, 21234 Бачки Јарак
Најаве посета: +381 (0)69 718 024
E-mail: kctemerin@gmail.com
www.muzejvojvodine.org.rs
http://www.kctemerin.org.rs/lat/o-etno-parku-brvnara

TÁJHÁZ, Темерин
Мађарска завичајна кућа
 • tajhaz panorama
 • tajhaz1
 • tajhaz2
 • tajhaz3
 • tajhaz4
 • tajhaz5
 • tajhaz6
 • tajhaz7

Завичајна кућа у Темерину отворена је 2003. године, а овим објектом управља удружење ТАКТ – Тemerini Аlkotóműhely és Кépzőművészeti Тábor / Термеринска ликовно стваралачка колонија. Од свог отварања па до данас, завичајну кућу посетио је велик број посетилаца али и уметника, јер се на овом простору одржавају бројне уметничке радионице и приредбе током године. У дворишном простору завичајне куће изграђена је Стваралачка кућа, спратни објекат замишљен тако да представља својеврстан дом уметника ТАКТ-а, са радионицом и галеријом, али и смештајним делом предвиђеним за боравак уметника током трајања бројних уметничких радионица и пројеката.
Изградњом Стваралачке куће стварају се услови за доступност постојећих и креирање нових садржаја и услуга у оквиру тематске целине ТАКТ у Темерину. Активности које се одвијају на простору завичајне куће усмерене су на развој културног туризма и креативног сектора у заједници и региону. У првом реду, циљна група јесу појединци и организације који делују у области примењених уметности и културног стваралаштва.
"У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње спроведено је више пројеката, а све са циљем да се кроз радионице, изложбе и саветовања боље упозна мистерија глине, да се оживљавањем локалне традиције положе темељи једног регионалног керамичарског центра, својеврсне гране уметности. За остваривање ове замисли постоје услови: располажемо квалитетном глином, у наслеђе смо добили темеринску занатско-уметничку традицију лончарства, као и стваралаштво изванредних керамичара XX века, повезаних са Темерином. Пре свих, то су Карољ Барањи, Злата Марков и Ференц Матушка, чија уметничка оставштина делује подстицајно на трагање за новим на пољу керамике.” Из књиге "Море блата, људи из блата", аутор: Бела Чорба
Панонско-равничарски тип куће, приказује традицију народног градитељства мађарског становништва у Темерину, предмете који су свакодневно и у свечаним приликама употребљавани и коришћени у складу са традиционалним и сељачким начином живота, као и предмете из околине везане са традиционалним начином привређивања.
Претпоставља се да је кућа постојала и почетком 1850-тих година, али могуће је и да су дебели земљани зидови још старији. Кућа је приказана на катастарској мапи насеља из 1892. године. Зидови су земљани, временом су се подебљавали према доле, али су их каснијих година власници поравнали. На кућу се наставља штала и спремиште за кола. Подељена је на четири дела, а четврти део је остава, из које се може попети на таван. Кров је рогасте структуре, а покривен је трском. Завичајна кућа у Темерину је последњи пример прочеља од дасака у облику сунчевих зрака на територији насеља.
Дуж трема (гонга), на зиду, спреман чека ручни алат, који подсећа на некадашњи значај обраде кудеље. Посебан куриозитет представља дрвена машина за прање веша, а направио ју је столар Ујвари, који је и патентирао ову машину. Ту су још и сарачки алат за израду коњске опреме, наковањ за оштрење коса, ручна крунилица, коларски козлић...
Прва врата са гонга воде у кухињу, где се некад кувало на огњишту, а ту су и креденац и столажа са кухињским прибором. Предња соба или чиста соба је најлепше уређена соба у кући, а приказује стање из прве трећине двадесетог века. Служила је углавном за смештање гостију или за мајку са тек рођеним дететом. Свакодневни живот породице се одвијао у задњој соби. Велика фуруна је грејала собу, а право првенства да седну на шамлицу поред ње имали су најстарији. Ту су жене ткале и преле, старци ситнили листове дувана, деца се играла. Остава или шпајз је повезана са делом где се становало, а улаз је био са гонга. У њој су се чувале намирнице, пре свега производи од меса.
Кроз малу капију – капиџик, долази се до штале која гледа на задње двориште. Ту се могу видети јасле за стоку и коње, као и разни алат неопходан за сточарство и држање коња. На конопцу виси дрвени кревет, на којем је спавао бирош, пољопривредни слуга. Испред штале се може видети и прибор за прављење метли. У спремишту за кола изложена су запрежна кола, амови, јармови, трлица за конопље, машина за круњење кукуруза и крупара.
Најважнији објекат у предњем дворишту је летња фуруна, а веће машине и алатке налазе се у спремишту у задњем дворишту. Ту су и воловска запрега, санке, двоструки плуг који су вукли коњи, шпартач, ручни плуг за репу, грабуље за сено, сејачица за кукуруз, сечка, брана, дрљача...
Овај простор, по мишљењу стручњака представља једну од најбољих етнокућа у региону. Двориште и пратећи објекти током године користе се за ликовне изложбе, књижевне вечери и музичке програме. Отворена је 20. јула 2003. године. Објекат не ради у зимском периоду. Обавезна најава посета.
Адреса: ЈНА 126, 21235 Темерин
Тел/фаx: +381 (0) 21 842 095
E-mail: adamis@stcable.net
www.temerinitajhaz.org.rs

БРОШУРА

brosura

МАПА

mapa

СУВЕНИРНИЦА

suvenirnica

ПРЕЗЕНТАЦИЈА