ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

КАКО ДОЋИ

Темерин се налази на 20 км северно од Новог Сада, у близини међународног пута Е-75, који га повезује са Мађарском и околним земљама на једној страни, а преко Београда и Ниша са Грчком и Турском, на другој. Поред тога, значајна је раскрсница и регионалних путних праваца према Зрењанину, Бечеју, Суботици, Сомбору, Новом Саду.

Релације:

Нови Сад - Темерин 20 km

Београд – Темерин 105 km

Суботица – Темерин 92 km

Ниш – Темерин 339 km

Будимпешта – Темерин 281 km

Бања Лука – Темерин 335 km

Сарајево – Темерин 309 km

Подгорица – Темерин 501 km

Темишвар – Темерин 149 km

БРОШУРА

brosura

МАПА

mapa

СУВЕНИРНИЦА

suvenirnica

ПРЕЗЕНТАЦИЈА